Personas datu apstrāde

 

Internetveikala lanza.ee/lv personas datu apstrādātājs ir Stiil TK OÜ (reģistrācijas numurs: 10121905), atrašanās vieta: Kaarli pst,8, tālr. 6 363641 un e-pasta adrese info@labiosthetique.ee.

Stiil TK OÜ atbildīgi izturas pret klientu personas datu apstrādi un maksājuma pabeigšanai klientu datus iesniedz pilnvarotai personai Maksekeskus AS.

 

Kādi personas dati tiek apstrādāti

– vārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
– preču piegādes adrese;
– bankas konta numurs;
– preču un pakalpojumu vērtība un ar maksājumiem saistītie dati (pirkumu vēsture);
– dati, kas nepieciešami atbalsta sniegšanai klientiem.

 

Kādā nolūkā tiek apstrādāti personas dati

Personas dati tiek izmantoti, lai vadītu klienta pasūtījumus un preču piegādei.

Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti iegādāto preču un pakalpojumu apskata izveidošanai, kā arī klienta vēlmju analīzei

Bankas konta numurs tiek izmantots, lai klientam atmaksātu naudas līdzekļus.

Tādi personas dati kā elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un klienta vārds tiek apstrādāti, lai risinātu ar precēm un pakalpojumu sniegšanu saistītus jautājumus (klientu atbalsts).

Internetveikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti interneta veikala pakalpojumu sniegšanai informācijas sabiedrības ietvaros, kā arī interneta lietošanas statistikas apkopošanai.

 

Tiesiskais pamatojums

Personas datu apstrāde tiek veikta ar klientu noslēgtā līguma izpildes nolūkā.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu juridisko pienākumu (piemēram, grāmatvedības kārtošana un patērētāju strīdu izšķiršana).

Datu apstrāde tiek veikta ar klienta piekrišanu, lai izpildītu šādas darbības: ziņu nosūtīšana

 

Pieņemošās personas, kurām dati tiek nodoti

Personas dati tiek nodoti internetveikala klientu atbalsta dienestam, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi un risinātu klientu problēmas.

Vārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese tiek nodota klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam. Ja runa ir par preci, ko piegādā kurjers, tad papildus kontaktinformācijai tiek nodota arī klienta adrese.

Ja internetveikala grāmatvedību kārto attiecīgā pakalpojuma sniedzējs, tad personas dati tiek nodoti attiecīgā pakalpojuma sniedzējam grāmatvedības operāciju veikšanai.
Personas dati var tikt nodoti ar informācijas tehnoloģijām saistīto pakalpojumu sniedzējiem, ja tas nepieciešams internetveikala funkcionalitātes vai datu uzglabāšanas nodrošināšanai.

 

Drošība un piekļuve datiem

Personas datu tiek uzglabāti Zone serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā vai valstu, kas pievienojušās Eiropas Ekonomikas zonai. Dati var tikt nodoti uz tām valstīm, kurās datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija novērtējusi kā pietiekamu, kā arī ASV uzņēmumiem, kas pievienojušies vispārīgai „privātuma vairoga“ koncepcijai (Privacy Shield).

Personas datiem var piekļūt internetveikala darbinieki, kuri var iepazīties ar personas datiem, lai risinātu tehniskus jautājumus, kas saistīti ar internetveikala lietošanu, un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus.

Internetveikals izmanto attiecīgus fiziskus, organizatoriskus un infotehnoloģiskus drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, zaudēšanas, mainīšanas vai nesankcionētas piekļuves un publiskošanas. Apstrādājot personas datus, pilnvarotajiem apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt attiecīgus aizsardzības pasākumus.

 

Iepazīšanās ar personas datiem un to labošana

Ar personas datiem iepazīties un veikt tajos labojumus var internetveikala lietotāja profilā. Ja pirkums veikts, neizveidojot lietotāja kontu, ar personas datiem var iepazīties, vēršoties klientu atbalsta dienestā.

 

Piekrišanas atsaukšana

Ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz klienta piekrišanu, tad klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu, paziņojot par to klientu atbalsta dienestam pa elektronisko pastu.

 

Uzglabāšana

Aizverot klienta kontu internetveikalā, personas dati tiek dzēsti, izņemot gadījumus, kad tādi dati jāuzglabā grāmatvedībai vai patērētāju strīdu izšķiršanai.

Ja pirkums internetveikalā veikts, neizveidojot klienta kontu, pirkumu vēsture tiek uzglabāta trīs gadus.

Ar maksājumiem un patērētāju pretenzijām saistītu strīdu gadījumā personas dati tiek uzglabāti tikmēr, kamēr tiek izpildīta attiecīgā prasība, vai līdz ir beidzies prasības noilguma termiņš.

Grāmatvedībai nepieciešamie personas dati tiek uzglabāti 7 gadus.

 

Dzēšana

Lai dzēstu personas datus, jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu pa elektronisko pastu. Atbilde uz iesniegumu par dzēšanu tiek nosūtīta ne vēlāk kā mēneša laikā, turklāt tiek precizēts arī datu dzēšanas periods.

 

Pārcelšana

Atbilde uz iesniegumu par personas datu pārcelšanu, kas iesniegts pa elektronisko pastu, tiek nosūtīta ne vēlāk kā mēneša laikā. Klientu atbalsta dienests nosaka personas īstumu un paziņo par personas datu pārcelšanu.

 

Paziņojumi tiešā mārketinga ietvaros

Elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantots, lai nosūtītu ziņojumus tiešā mārketinga ietvaros, ja klients devis attiecīgu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt paziņojumus tiešā mārketinga ietvaros, tad jāuzklikšķina uz attiecīgās saites elektroniskās vēstules apakšējā daļā vai jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkā (profilēšana), tad klientam ir tiesības jebkurā laikā izvirzīt iebildumus attiecībā uz gan sākotnēju, gan arī turpmāku viņa personas datu apstrādi, tostarp attiecībā uz profila analīzi, kas saistīta ar tiešo mārketingu, tādēļ nepieciešams informēt klientu atbalsta dienestu pa elektronisko pastu.

 

Strīdu izšķiršana

Ar personas datu apstrādi saistīto strīdu izšķiršana tiek veikta caur klientu atbalsta dienestu (6363641, info@labiosthetique.ee). Uzraudzības institūcija ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).

 

Sīkdatņu izmantošana

Mēs izmantojam sīkdatņu failus, lai piedāvātu Jums labāko servisu mūsu vietnē.

 

Kas ir sīkdatņu faili?

Sīkdatņu faili ir nelieli teksta faili, kas tiek ierakstīti Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat mūsu interneta vietni.

 

Kas ir sīkdatņu faili?

Sīkdatņu faili ir nelieli teksta faili, kas tiek ierakstīti Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat mūsu interneta vietni.

 

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatņu failus?

Sīkdatņu failu izmantošana ļauj mums piedāvāt klientiem optimāli ērtu vietnes lietošanu; tā, piemēram, cookies faili mums palīdz iegaumēt Jūsu iepriekšējos apmeklējumus un izvēles, ko Jūs veicāt vietnē.

Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai:

  • informācijas par lietotāju ieradumiem un statistikas datu vākšanai;
  • klientu apkalpošanas līmeņa celšanai (online chat);
  • lietotāja vēlmju un iestatījumu parametru iegaumēšanai;
  • konkrēta lietotāja vajadzībām atbilstošāko piedāvājumu un mārketinga ziņojumu nosūtīšanai;
  • interneta vietnes attīstībai nepieciešamās informācijas apkopošanai;
  • ieiešanai vietnē, vietnes personalizēšanai un formu aizpildīšanai;
  • Euronics vietnes satura apmaiņas vienkāršošanai sociālajos tīklos;
  • satura sniegšanai (Youtube, Google maps, flixmedia).
Atjaunināt…
  • No products in the cart.